ΑρχικήyoutubeΤεχνητή Νοημοσύνη (AI): Τί είναι και πόσο έχει εξελιχθεί μέχρι σήμερα;

Τεχνητή Νοημοσύνη (AI): Τί είναι και πόσο έχει εξελιχθεί μέχρι σήμερα;

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος στη ζωή των ανθρώπων, χρησιμοποιούμενη σε διάφορους τομείς. Πρόκειται για μία τεχνολογία που αναμένεται να επηρεάσει καταλυτικά το μέλλον της ανθρώπινης ύπαρξης, έχοντας ήδη επιφέρει σημαντικές αλλαγές. Τί ακριβώς είναι όμως η τεχνητή νοημοσύνη και πόσο έχει εξελιχθεί με την πάροδο των χρόνων;

Ο όρος «Τεχνητή Νοημοσύνη» αναφέρεται στον κλάδο της πληροφορικής που ασχολείται με τη σχεδίαση και την υλοποίηση υπολογιστικών συστημάτων, τα οποία μιμούνται στοιχεία της ανθρώπινης συμπεριφοράς και ευφυΐας. Κάποια από αυτά τα στοιχεία είναι η μάθηση, η προσαρμοστικότητα, η εξαγωγή συμπερασμάτων, η κατανόηση από συμφραζόμενα κι η επίλυση προβλημάτων. Ο όρος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1956, από τον John Mc Carthy, για την περιγραφή ενός θερινού εργαστηρίου, με την ονομασία “The Dartmouth Summer Research Project on Artificial Inteligence”, στο οποίο συζητήθηκαν οι «μηχανές που σκέπτονται».

Τεχνητή νοημοσύνη (AI): Τί είναι και πόσο έχει εξελιχθεί μέχρι σήμερα;
Τεχνητή Νοημοσύνη (AI): Τί είναι και πόσο έχει εξελιχθεί μέχρι σήμερα;

Πρόκειται για μία τεχνολογία που αποτελεί σημείο τομής μεταξύ πολλαπλών επιστημών όπως της πληροφορικής, της ψυχολογίας, της φιλοσοφίας, της νευρολογίας, της γλωσσολογίας και της επιστήμης μηχανικών.

Τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί σημαντικές εξελίξεις σε εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης όπως η Ρομποτική, η Μηχανική Όραση, η Μηχανική Μάθηση και ο Σχεδιασμός Ενεργειών.

Η τεχνολογία AI έχει ανατρέψει τα δεδομένα της ανθρώπινης φύσης. Κάποιοι από τους ζωτικότερους κλάδους στους οποίους χρησιμοποιείται μέχρι στιγμής είναι η επιστήμη, η ιατρική και η εκπαίδευση.

Τεχνητή νοημοσύνη (AI): Τί είναι και πόσο έχει εξελιχθεί μέχρι σήμερα;
Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και επιστήμη

Συγκεκριμένα, στον τομέα της υγείας και της ιατρικής έχουν σημειωθεί άλματα προόδου, με το AI να συμβάλλει στην ανάπτυξη φαρμάκων κι εργαλείων για την πρόβλεψη κι αντιμετώπιση ασθενειών. Όσον αφορά την Ελλάδα, έχουν αρχίσει ήδη να λειτουργούν πιλοτικά, έμπειρα συστήματα υποβοήθησης διάγνωσης γιατρών για την εξέταση ασθενών. Τα έμπειρα συστήματα έχουν κριθεί αρκετά αξιόπιστα στις αποφάσεις που λαμβάνουν, καθώς πολλές φορές, είτε ταυτίζονται με την γνωμάτευση του γιατρού, είτε τον βοηθούν να εστιάσει ταχύτερα στο σημείο όπου εντοπίζεται η παθογένεια.

Επιπλέον, με τη χρήση Ψηφιακών Διδύμων και Τεχνητής Νοημοσύνης επιχειρείται έγκαιρη πρόβλεψη και αναχαίτιση πολύπλοκων και πολυπαραγοντικών παθήσεων, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η νόσος του COVID-19. Στην περίπτωση του COVID-19, η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει χρησιμοποιηθεί σε συσκευές θερμικής απεικόνισης σε αεροδρόμια καθώς και άλλα μέρη. Επιπλέον, το AI μπορεί να συμβάλλει στην αποτελεσματική διάγνωση της νόσου, μέσω της χρήσης αλγορίθμων που μελετούν υπολογιστικές τομογραφίες θώρακα. Μπορεί, επίσης, να βοηθήσει στην παρακολούθηση της εξάπλωσης του ιού, μέσω της παροχής δεδομένων. Επιπλέον, οι επιστήμονες μελετούν πώς το AI μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση δεδομένων υγείας και την ανίχνευση προτύπων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέες επιστημονικές ανακαλύψεις και να βελτιώσουν τους μεμονωμένους διαγνωστικούς ελέγχους.

Τεχνητή νοημοσύνη
Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και ιατρική

Στην επιστήμη, έχουν γίνει πολλές εφευρέσεις με τη βοήθεια του AI.

  • Για παράδειγμα, ερευνητές ανέπτυξαν ένα πρόγραμμα που εντοπίζει περιστατικά καρδιακής προσβολής.
  • Επιπλέον, η Ε.Ε. χρηματοδότησε το έργο “KConnect” που επιτρέπει την αποτελεσματική αναζήτηση ιατρικών πληροφοριών μέσω της ανάλυσης ιατρικών κειμένων και της ανάπτυξης υπηρεσιών αναζήτησης.
  • Επίσης, ερευνητές έχουν αναπτύξει ένα κράνος AI για την πρόληψη επιληπτικών κρίσεων σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση αποσυμπίεσης εγκεφάλου.
  • Ακόμη, η θυγατρική της Google, DeepMind, ανέπτυξε ένα σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης με την ονομασία “AlphaFold”, που έδωσε λύση σε ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της βιολογίας που απασχολούσε τους επιστήμονες για δεκαετίες. Αυτό το σύστημα μπορεί να προβλέπει γρήγορα και με ακρίβεια πώς θα αναδιπλωθούν οι πρωτεΐνες, ποιο τρισδιάστατο σχήμα θα πάρουν καθώς και ποια θα είναι η λειτουργία τους.
  • Επιπλέον, η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να διαγνώσει τον καρκίνο του πνεύμονα, του μαστού, του εγκεφάλου, του δέρματος, ακόμα και του τραχήλου της μήτρας.
  • Ακόμη, αυτή η τεχνολογία μπορεί να ζητήσει ανθρώπινη βοήθεια για τη διάγνωση μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητη.
  • Μπορεί επίσης να βοηθήσει στην κατανόηση της συμπεριφοράς, των συναισθημάτων και της λήψης αποφάσεων ενός ασθενούς με βάση τα δεδομένα που μοιράζεται ο ασθενής.

Επίσης, η Τεχνητή Νοημοσύνη θα επηρεάσει τη μάθηση και τον τομέα της εκπαίδευσης σε δύο μέτωπα: ως βοηθός μάθησης και, σε επόμενο επίπεδο, ως παρατηρητής μάθησης.

AI
Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και εκπαίδευση

Ειδικότερα, μια εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης σε έναν υπολογιστή ή μια έξυπνη συσκευή θα μπορούσε να αναλάβει τον ρόλο του εκπαιδευτή ή του προσωπικού βοηθού του εκπαιδευόμενου, ακολουθώντας την πρόοδό του και προτείνοντας ενδεδειγμένες εργασίες ή εκπαιδευτικές ενότητες. Σε αυτή την περίπτωση, η προτεινόμενη εφαρμογή ίσως περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό που διατίθεται διαδικτυακά ή μέσω εφαρμογών στο έξυπνο κινητό.
Με αυτόν τον τρόπο θα βελτιωθεί η ποιότητα της διδασκαλίας. Επιπρόσθετα, υπάρχουν και οικονομικά πλεονεκτήματα στην χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στα σχολεία, καθώς δεν επωφελούνται μόνο οι μαθητές αλλά και τα ίδια τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ειδικότερα, η Τεχνητή Νοημοσύνη επιτρέπει στα ιδρύματα να μειώσουν το κόστος παροχής ποιοτικής εκπαίδευσης. Έτσι, μπορούν να εκπαιδευτούν περισσότερα άτομα. Σε παγκόσμιο επίπεδο, αυτό θα ωφελήσει τους πληθυσμούς σε υποανάπτυκτες και αναπτυσσόμενες χώρες.

Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) vs άνθρωπος

Συνοπτικά, το AI συνεπάγεται πολλά οφέλη για τον άνθρωπο: 1) μειώνει τις πιθανότητες ανθρώπινου σφάλματος, 2) ρισκάρει μηχανήματα αντί για ανθρώπους, 3) είναι μία τεχνολογία διαθέσιμη οποιαδήποτε στιγμή, 4) εκτελεί ακατάπαυστα επαναλαμβανόμενες εργασίες και 5) βοηθά σε νέες εφευρέσεις.

Ωστόσο, το AI ενέχει και κινδύνους: 1) μπορεί να καταστήσει τους ανθρώπους αδρανείς, 2) να ανοίξει την «ψαλίδα» μεταξύ των πλούσιων και των φτωχών χωρών, μετατοπίζοντας μεγαλύτερη μερίδα των επενδύσεων σε προηγμένες οικονομίες, 3) να μειώσει τις θέσεις εργασίας, 4) να εξαλείψει το συναίσθημα, 5) να επιβαρύνει την οικονομία, καθώς το κόστος της δημιουργικότητας μπορεί να είναι υψηλό, και 6) να απειλήσει το δικαίωμα της ιδιωτικότητας, καθώς κάποιος τρίτος μπορεί να αποκτά πρόσβαση στα δεδομένα ενός χρήστη.

Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε ότι οι τεχνολογικοί κολοσσοί της εποχής μας, επενδύουν όλο και περισσότερο στην Τεχνητή Νοημοσύνη, τόσο σε επίπεδο επιστημονικής έρευνας όσο και στην ανάπτυξη της εμπορικής τους διάστασης.

Pohackontas
Pohackontashttps://secnews.gr
Every accomplishment starts with the decision to try.
spot_img

Εγγραφή στο Newsletter

* indicates required

FOLLOW US

LIVE NEWS