Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου, 06:31
Αρχική business Επιχειρήσεις - COVID-19: Αποθήκευση στο cloud VS κέντρα δεδομένων!

Επιχειρήσεις – COVID-19: Αποθήκευση στο cloud VS κέντρα δεδομένων!

Η πανδημία του COVID-19 έχει αλλάξει τα δεδομένα για τις επιχειρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, με αποτέλεσμα να πρέπει να αλλάξουν τόσο τις τακτικές – πολιτικές όσο και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούν. Από το ξέσπασμα της πανδημίας παρατηρείται ότι όλο και περισσότερες επιχειρήσεις κινούνται προς την αποθήκευση στο cloud. Καθώς οι εργαζόμενοι δουλεύουν από το σπίτι και χρησιμοποιούν λύσεις όπως το Zoom όπου αποθηκεύονται και μεταφέρονται δεδομένα μέσω του cloud, δεν προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι η πλειονότητα των επιχειρήσεων μετατοπίζονται από τα κέντρα δεδομένων στην αποθήκευση στο cloud. Ενώ αυτή η αλλαγή συνεπάγεται ορισμένα προφανή οφέλη. Τί προκαλεί όμως τη μετατόπιση από τα κέντρα δεδομένων στο cloud;

Η πανδημία έχει δείξει ότι ένα φυσικό κέντρο δεδομένων φέρει μεγάλη ευθύνη σε περιόδους πανδημίας. Αν και η υποδομή είναι άθικτη, δεν υπάρχουν άτομα που έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα λόγω του lockdown. Δεδομένου ότι οι ομάδες ΙΤ δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δικά τους δεδομένα και πρέπει να προσφέρουν ακόμη υπηρεσίες στους πελάτες τους, είναι σαφές ότι οι επιχειρήσεις που μετακόμισαν στο cloud πριν την πανδημία βρίσκονται τώρα σε πολύ ισχυρότερη και ασφαλέστερη θέση.

επιχειρήσεις COVID-19

Επίσης, οι επιχειρήσεις που εξακολουθούν να χρησιμοποιούν κέντρα δεδομένων δεν θα μπορούν ποτέ να ανταγωνιστούν την ευελιξία, την αποτελεσματικότητα και τους απεριόριστους πόρους που μπορεί να προσφέρει η αποθήκευση στο cloud. Για παράδειγμα, εάν πρόκειται να συνδεθείτε με έναν μεγάλο πάροχο cloud αυτήν τη στιγμή, δεν θα έχετε καθυστέρηση μεγαλύτερη από 40 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Αδιαμφισβήτητα, η αποθήκευση στο cloud υπερέχει συγκριτικά με τα κέντρα δεδομένων. Είναι γεγονός ότι οι επιχειρήσεις έχουν συνειδητοποιήσει τη σημασία της αποθήκευσης στο cloud. Ποια είναι όμως τα οφέλη της αποθήκευσης στο cloud;

Υπάρχουν πολλά οφέλη από την αποθήκευση στο cloud για τις επιχειρήσεις που θέλουν να βελτιώσουν την αποδοτικότητά τους και να απομακρυνθούν από την φυσική αποθήκευση δεδομένων.

Προσαρμογή και κλίμακα: Δεδομένου ότι ολόκληρος ο αποθηκευτικός χώρος βρίσκεται στο cloud, οι επιχειρήσεις θα είναι ευκολότερο να κλιμακώσουν τις λειτουργίες τους, χωρίς να δεσμεύονται από κάποια φυσική υποδομή. Επιπλέον, έχοντας κατά νου την τρέχουσα πανδημία, η cloud αποθήκευση μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί σε οποιαδήποτε κατάσταση που μπορεί να αντιμετωπίσει η επιχείρηση.

Παγκόσμια πρόσβαση: Η αποθήκευση στο cloud σημαίνει ότι μπορεί να προσεγγιστεί από οπουδήποτε στον κόσμο. Οι εργαζόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση και να μοιράζονται δεδομένα σε οποιαδήποτε συσκευή, όπου κι αν εργάζονται. Αυτός ο τύπος συνδεσιμότητας μπορεί να ενισχύσει τη συνεργασία, την παραγωγικότητα και την ευελιξία των οργανισμών. Τα κέντρα δεδομένων που εκτείνονται σε όλο τον κόσμο επιτρέπουν στα VPN να ικανοποιούν τις ανάγκες των καταναλωτών από το εύρος των τοποθεσιών servers παγκοσμίως. Το πεδίο εφαρμογής του VPN είναι ζωτικής σημασίας για τους χρήστες για διάφορους λόγους, όπως η αλλαγή της διεύθυνσης IP και η κρυπτογράφηση των δεδομένων.

αποθήκευση στο cloud

Ανάλυση και συντήρηση: Οι πάροχοι cloud προσφέρουν εργαλεία ανάλυσης και ασφάλειας, προκειμένου να διατηρήσουν τα δεδομένα ασφαλή και να εμφανίσουν μια σαφή αναπαράσταση των αποθηκευμένων δεδομένων. Στα κέντρα δεδομένων, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να βρίσκονται φυσικά στον ιστότοπο για να εφαρμόζουν οποιαδήποτε νέα χαρακτηριστικά ή μέτρα ασφαλείας. Η συντήρηση είναι επίσης ένα τεράστιο έργο που οι πάροχοι cloud έχουν αυτοματοποιήσει σε τέτοιο σημείο ώστε να απαιτείται ελάχιστη ανθρώπινη αλληλεπίδραση.

Οφέλη δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας: Η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων ήταν πάντα σημαντική για την σωστή λειτουργία της επιχείρησης, ενώ έχει αυξηθεί η ανάγκη αντιγράφων ασφαλείας στην εποχή των ransomware επιθέσεων που κρυπτογραφούν δεδομένα και απαιτούν χρήματα για να τα ξεκλειδώσουν. Οι περισσότερες μεγάλες επιχειρήσεις δημιουργούν αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων τους σε ένα δευτερεύον κέντρο δεδομένων, αλλά η αποθήκευση στο cloud παρέχει μια εναλλακτική λύση χαμηλού κόστους που εξαλείφει αυτή την ανάγκη και τους επιτρέπει να επαναφέρουν τα δεδομένα τους χωρίς να πληρώνουν λύτρα.

Ανάκτηση δεδομένων σε περίπτωση καταστροφών: Το λεγόμενο DR (Disaster Recovery) περιλαμβάνει τη διατήρηση ενός mirror image (κλώνου) του περιβάλλοντος παραγωγής σε διαφορετική τοποθεσία, έτσι ώστε να μπορεί να ενεργοποιηθεί σε περίπτωση καταστροφών.

Πώς οι επιχειρήσεις μπορεί να αυξηθεί η αποδοτικότητα των κέντρων δεδομένων;
Ενώ τα κέντρα δεδομένων ενδέχεται να είναι ξεπερασμένα, εξακολουθεί να υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός κέντρων δεδομένων που λειτουργούν με πλήρη απασχόληση και έχουν προσφέρει μεγάλο χώρο αποθήκευσης σε αμέτρητες επιχειρήσεις. Οι χειριστές κέντρων δεδομένων μπορούν να ακολουθήσουν πέντε βήματα προκειμένου να μεγιστοποιήσουν την αποδοτικότητα και να παραμείνουν ανταγωνιστικοί.

Υγιεινή δεδομένων: Γίνεται όλο και πιο εύκολο να αποθηκεύετε δεδομένα κάθε μέρα. Το καλύτερο μέρος είναι ότι όλα αυτά τα δεδομένα εκτελούνται μέσω αναλυτικών στοιχείων για να βοηθήσουν τους οργανισμούς να αξιολογήσουν τις τάσεις και τις προβλέψεις. Αν και αυτό είναι εξαιρετικά επωφελές για έναν οργανισμό, τί γίνεται με τα δεδομένα που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί;

Σύμφωνα με μια μελέτη της Veritas, το 33% όλων των δεδομένων που αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από επιχειρήσεις είναι περιττό, ξεπερασμένο και ασήμαντο (ROT). Χωρίς παρακολούθηση, αυτά τα δεδομένα θα μπορούσαν να κοστίσουν στις επιχειρήσεις πάνω από 3 τρισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως για τη διαχείριση έως το 2020. Τα κέντρα δεδομένων πρέπει να εφαρμόσουν καλή υγιεινή δεδομένων για να διαχειριστούν καλύτερα τα δεδομένα τους ROT και να ελευθερώσουν πολύτιμους υπολογιστικούς και αποθηκευτικούς πόρους για πιο κρίσιμες ανάγκες.

Ανάπτυξη εργαλείων DCIM: Η εφαρμογή εργαλείων DCIM παρέχει ορατότητα στην IT υποδομή της εγκατάστασης, επιτρέποντας στους χειριστές κέντρων δεδομένων να παρακολουθούν τη χρήση ενέργειας, τις ανάγκες ψύξης και τις απαιτήσεις κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο. Μπορούν επίσης να αναλύσουν τις ιστορικές τάσεις για τη βελτιστοποίηση των εφαρμογών για καλύτερη απόδοση και αποδοτικότητα.

κέντρα δεδομένων

Βελτιστοποίηση data floor space: Οι αναποτελεσματικές υλοποιήσεις μπορεί να οδηγήσουν σε προβλήματα όπως σπατάλη ενέργειας που πηγαίνει σε servers που δεν χρησιμοποιούνται ή υπερβολική θερμότητα που δημιουργείται για τη διαχείριση της υποδομής ψύξης. Η διάταξη του ορόφου δεδομένων μπορεί να αλλάξει αρκετά, ειδικά σε μια εγκατάσταση συντονισμού όπου οι νέοι servers αναπτύσσονται σε τακτική βάση. Τα κέντρα δεδομένων πρέπει να γνωρίζουν πώς αλληλεπιδρά κάθε κομμάτι εξοπλισμού στο δάπεδο δεδομένων με τα άλλα, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί αποτελεσματικά το περιβάλλον.

Οργάνωση καλωδίωσης: Είναι προφανές ότι τα κέντρα δεδομένων χρησιμοποιούν αρκετά καλώδια, είτε πρόκειται για καλώδια τροφοδοσίας είτε για καλώδια δικτύου οπτικών ινών. Το κέντρο δεδομένων χρειάζεται τρόπους για να διαχειριστεί αποτελεσματικά όλα αυτά τα καλώδια για να διασφαλίσει ότι όλα πηγαίνουν στις σωστές θύρες. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκύψει αναποτελεσματικότητα, περιορισμένη ροή αέρα που μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον εξοπλισμό ψύξης και σε άλλες συσκευές και σε ανεπαρκή κατανομή ισχύος.

Cycle Equipment: Η τεχνολογία βελτιώνεται ταχύτατα και τα κέντρα δεδομένων πρέπει να ενημερώσουν την υποδομή και τον εξοπλισμό τους για να παραμείνουν αποτελεσματικοί. Οι νέες τεχνολογίες επιτρέπουν στα κέντρα δεδομένων να μεγιστοποιούν τη χρήση χώρου και ισχύος, ενθαρρύνοντας τους χειριστές κέντρων δεδομένων να αντικαταστήσουν παλαιότερους, λιγότερο αποδοτικούς servers.

Αν και ο κόσμος μετακινείται με γρήγορους ρυθμούς στο cloud ενόψει της πανδημίας, τα κέντρα δεδομένων εξακολουθούν να είναι “δυνάμεις” που πρέπει να ληφθούν υπόψη και θα εξακολουθήσουν να υποστηρίζονται. Προκειμένου να παραμείνουν ενημερωμένα, τα κέντρα δεδομένων θα πρέπει να αυτοματοποιήσουν τις λειτουργίες τους, προκειμένου να μη χάσουν την θέση τους στην εποχή της αποθήκευσης στο cloud. Μετά την πανδημία, μόνο ο χρόνος θα δείξει αν ο κόσμος μετακινηθεί εντελώς στο cloud ή αν τα κέντρα δεδομένων καταφέρουν να επιστρέψουν.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Pohackontas
Pohackontashttps://www.secnews.gr
Every accomplishment starts with the decision to try.

LIVE NEWS

Πώς να δημιουργήσετε με γρήγορο τρόπο QR codes με το Bing

Αν χρειαστεί ποτέ να δημιουργήσετε έναν QR code, αλλά δεν ξέρετε πως, η Microsoft διαθέτει ένα εύχρηστο εργαλείο διαθέσιμο σε οποιοδήποτε πρόγραμμα...

Brave: Διέρρευσαν διευθύνσεις onion σε DNS traffic

Η λειτουργία Tor που περιλαμβάνεται στον Brave web browser, επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε .onion dark web domains μέσα σε...

Ποιες είναι οι 6 πιο γνωστές επιθέσεις σε gaming εταιρείες;

Πριν μερικές ημέρες, η εταιρεία gaming Big Huge Games ενημέρωσε τους παίκτες ότι υπήρξε θύμα μιας επίθεσης, η οποία επηρέασε δεδομένα της...

Οι δωροκάρτες του Xbox πωλούνται με έκπτωση 10% στο Amazon

Οι κάτοχοι των Xbox μπορούν να εξοικονομήσουν λίγα χρήματα σε παιχνίδια, add-ons, συνδρομές και πολλά άλλα, αν ψωνίσουν τις δωροκάρτες Xbox στο...

Perseverance: Το διαστημικό όχημα της NASA προσεδαφίστηκε στον Άρη!

Το διαστημικό όχημα «Perseverance» προσεδαφίστηκε επιτυχώς χθες, λίγο πριν τις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος στον Άρη. Στόχος αυτής της αποστολής της...

YouTube: Μπορείτε να αναπαράγετε βίντεο 4K σε συσκευές με οθόνες χαμηλής ανάλυσης

Η εφαρμογή Youtube σε Android σας επιτρέπει να αναπαράγετε βίντεο με ανάλυση έως 4K. Το μόνο που χρειάζεστε είναι ένα τηλέφωνο με...

Top θέσεις Software Engineering και δεξιότητες coding για το 2021

Λόγω του COVID-19, οι προσπάθειες πρόσληψης και οι ευκαιρίες απασχόλησης σημείωσαν σημαντική πτώση πέρυσι. Ωστόσο, ο κλάδος της τεχνολογίας αποδείχθηκε πιο ανθεκτικός...
00:10:13

Phishing emails: Πώς να τα αναγνωρίσετε και πώς να προστατευτείτε;

https://www.youtube.com/watch?v=iME-CzlKVzc Το phishing είναι ίσως η μεγαλύτερη απειλή στον κυβερνοχώρο εδώ και περισσότερα από πέντε χρόνια. Γι΄...

ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο καταδικάζουν το Facebook για το block στην Αυστραλία

Πολιτικοί, ειδησεογραφικοί πράκτορες και ομάδες πολιτικών δικαιωμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ έχουν στοχοποιήσει το Facebook για την απόφασή του να...

Το Vaio Z (2021) κυκλοφόρησε – Ποιες είναι οι προδιαγραφές του

Το Vaio Z (2021) κυκλοφόρησε ως το τελευταίο laptop της Vaio Corporation που εδρεύει στην Ιαπωνία. Το laptop έρχεται με ένα περίγραμμα...