Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου, 02:51
Αρχική business Αξιολογήσεις ασφαλείας: Ποια η σημασία τους για τις επιχειρήσεις;

Αξιολογήσεις ασφαλείας: Ποια η σημασία τους για τις επιχειρήσεις;

Οι αξιολογήσεις ασφαλείας μπορεί να μην είναι τόσο γνωστές έξω από τον κόσμο της ασφάλειας, ωστόσο είναι πολύ σημαντικές, καθώς, χρησιμοποιώντας μετρήσεις βάσει δεδομένων που αντικατοπτρίζουν τη στάση και το επίπεδο ασφαλείας μιας επιχείρησης, αξιολογούν τον κίνδυνο που διατρέχει μία επιχείρηση στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Οι αξιολογήσεις ασφαλείας παρέχουν επίσης πολύτιμες πληροφορίες και παράλληλα εντοπίζουν τυχόν ευπάθειες στα οικοσυστήματα των προμηθευτών τους. Ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που οι περισσότεροι εργαζόμενοι καταφεύγουν στην απομακρυσμένη εργασία, η διασφάλιση μιας σταθεροποιημένης και ασφαλούς στάσης σε ολόκληρο το εταιρικό δίκτυο είναι υψίστης σημασίας. Οι επιχειρήσεις με υψηλότερη βαθμολογία ασφαλείας, διατρέχουν λιγότερο κίνδυνο πάνω στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, γεγονός που ενισχύει την επιχειρηματική τους αξία και τις βοηθά να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών, των καταναλωτών και των συνεργατών τους. Αντίθετα, μία χαμηλή βαθμολογία ασφαλείας υποδεικνύει ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα ως προς την ικανότητα μίας επιχείρησης να προστατεύει κρίσιμα επιχειρηματικά περιουσιακά στοιχεία, γεγονός που μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στη φήμη της επιχείρησης αλλά και να την επηρεάσει σε οικονομικό επίπεδο.


Καθώς οι CFOs αρχίζουν να διαδραματίζουν ολοένα και πιο ενεργό και σημαντικό ρόλο στη διαχείριση της κυβερνοασφάλειας των επιχειρήσεων, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την αξία και τη σημασία που έχουν οι αξιολογήσεις ασφαλείας, καθώς και τον οικονομικό αντίκτυπο που μπορεί να έχουν αυτές.


Σε μια παραδοσιακή εταιρική δομή, η κυβερνοασφάλεια είναι ένα πεδίο που διαχειρίζονται οι CISOs, τα στελέχη ασφαλείας και οι ομάδες τους. Με το μέσο παγκόσμιο κόστος μιας παραβίασης δεδομένων να έχει φθάσει τα 4 περίπου εκατομμύρια το 2019, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι οικονομικοί διευθυντές ανησυχούν όλο και περισσότερο για τις πρακτικές ασφαλείας που εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις τους.


Καθώς οι επιχειρήσεις συνειδητοποιούν το σημαντικό κόστος που συνεπάγονται οι παραβιάσεις δεδομένων, οι CFOs καλούνται να κατανοήσουν και να αξιολογήσουν τις οικονομικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει μία ανεπαρκής κυβερνοασφάλεια.


Επομένως, είναι χρήσιμο να αναφερθούν οι 4 βασικές πτυχές της στάσης ασφαλείας μίας επιχείρησης που μπορούν να ληφθούν υπόψη από πλατφόρμες αξιολόγησης ασφαλείας, βοηθώντας τους CFOs να εξασφαλίσουν την κυβερνοασφάλεια και την οικονομική ασφάλεια στους τόσο στους συνεργάτες όσο και στους πελάτες της επιχείρησης.

Διασφάλιση της κανονιστικής συμμόρφωσης
Από οικονομική άποψη, η μη συμμόρφωση μπορεί να οδηγήσει σε κυρώσεις και πρόστιμα, ενώ οι ειδήσεις σχετικά με τη μη συμμόρφωση μπορούν να επηρεάσουν τις επιχειρηματικές σχέσεις. Οι πλατφόρμες αξιολόγησης ασφαλείας μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να αποδείξουν ότι οι πρακτικές ασφαλείας τους είναι βάσιμες και αποτελεσματικές, ενισχύοντας έτσι την εμπιστοσύνη στις επιχειρηματικές συνεργασίες σας.


Έλεγχος και παρακολούθηση και third-party fourth-party προμηθευτών
Οι περισσότερες επιχειρήσεις αναθέτουν σημαντικές επιχειρηματικές υπηρεσίες, όπως ανθρώπινο δυναμικό (HR), χρέωση, διαχείριση σχέσης πελατών (CRM) και εταιρικό προγραμματισμό πόρων (ERP) σε άλλους. Αυτές οι υπηρεσίες μπορούν να περιπλέξουν τη διαδικασία διαχείρισης κινδύνου του προμηθευτή, καθώς κάθε third-party προμηθευτής επίσης μπορεί να αναθέτει εργασίες σε άλλους. Οι πλατφόρμες αξιολόγησης ασφαλείας συλλέγουν πληροφορίες που είναι δημόσια διαθέσιμες κι έτσι μπορούν να δείξουν τυχόν κινδύνους σε ολόκληρο το οικοσύστημα προμηθευτών. Με αυτόν τον τρόπο, οι CISOs και CFOs μπορούν να είναι σίγουροι ότι οι third- party και fourth-party προμηθευτές δεν θα παραβιάσουν κρίσιμα δεδομένα.

Ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας με λιγότερους πόρους
Το χάσμα δεξιοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας έχει παρουσιάσει μια πρόκληση στις επιχειρήσεις όσον αφορά την πρόσληψη και την κατάρτιση αποτελεσματικού προσωπικού ασφαλείας, αφήνοντας στις ομάδες ασφαλείας λιγότερους πόρους για να ολοκληρώσουν τη δουλειά. Οι πλατφόρμες αξιολόγησης ασφαλείας παρέχουν έναν ενιαίο πίνακα ελέγχου για την παρακολούθηση και την ιεράρχηση του κινδύνου στον κυβερνοχώρο, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να προστατεύουν τα οικοσυστήματά τους με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Με μια πλατφόρμα αξιολογήσεων ασφαλείας, οι επιχειρήσεις μπορούν να εντοπίζουν σε πραγματικό χρόνο τυχόν κινδύνους, χωρίς να χρειάζονται επιπλέον προσωπικό για μη αυτόματη παρακολούθηση, έλεγχο, καταγραφή και αποκατάσταση τρωτών σημείων.

Η επιχειρηματική αξία των υψηλών αξιολογήσεων ασφαλείας
Λόγω των σοβαρών κινδύνων που εγκυμονούν οι παραβιάσεις δεδομένων για τις επιχειρήσεις, οι CFOs παίζουν σημαντικό ρόλο στην εποπτεία της διαχείρισης της κυβερνοασφάλειας. Επιπλέον, αυτοί αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι η υψηλή βαθμολογία ασφαλείας μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση της αποτίμησης των αποθεμάτων και στη βελτίωση των σχέσεων με τους ασφαλιστές, τους πελάτες, αλλά και τους υποψήφιους επενδυτές. Μέσω μιας υψηλής βαθμολογίας ασφαλείας, οι επιχειρήσεις μπορούν να αποδείξουν τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς και τη δέουσα επιμέλεια του πωλητή και, επιδεικνύοντας έτσι μία καλή στάση απέναντι στην κυβερνοασφάλεια. Στη συνέχεια, οι ενδιαφερόμενοι, οι συνεργάτες, οι καταναλωτές και οι επενδυτές είναι πιο πιθανό να εμπιστευτούν την εκτελεστική ομάδα της επιχείρησης και τις πρακτικές διαχείρισης της. Αυτές οι αξιολογήσεις επίσης συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των εταιρικών σχέσεων, καθώς και στη βελτίωση των επιχειρηματικών προσπαθειών, οι οποίες με τη σειρά τους μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντική απόδοση επένδυσης (ROI).

Συμπερασματικά, ένα ολοκληρωμένο και καλά δομημένο πρόγραμμα ασφαλείας μπορεί να εξασφαλίσει και οικονομική ευημερία σε μία επιχείρηση. Οι επιχειρήσεις που επενδύουν στην κυβερνοασφάλεια και κερδίζουν υψηλές βαθμολογίες στις αξιολογήσεις ασφαλείας, θα κατέχουν μία πιο ισχυρή θέση στην αγορά από την άποψη της ασφάλειας, αλλά και από μια συνολική επιχειρηματική άποψη. Τέλος, οι πιο ασφαλείς επιχειρήσεις θα είναι πιο ικανές να αποκτήσουν ισχυρές συνεργασίες, να βελτιώσουν τις σχέσεις με τους πελάτες και να προσελκύσουν επενδυτές υψηλής αξίας. Όλες αυτές οι παράμετροι θα συμβάλουν στην ενίσχυση της οικονομικής ασφάλειας μίας επιχείρησης.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Pohackontashttps://www.secnews.gr
Every accomplishment starts with the decision to try.

LIVE NEWS

Developers:Day :Digital- Καλύτερες θέσεις εργασίας στις Νέες Τεχνολογίες

Developers:Day :Digital- Καλύτερες θέσεις εργασίας στις Νέες Τεχνολογίες Οι Νέες Τεχνολογίες κερδίζουν έδαφος καθημερινά, ενώ η επιτακτική ανάγκη για απομακρυσμένη εργασία λόγω...

Πώς θα κρατήσετε ασφαλή τον Apple λογαριασμό σας

Ο λογαριασμός Apple ή αλλιώς το Apple ID, είναι απαραίτητος σε κάθε χρήστη καθώς επιτρέπει την πρόσβαση σε διάφορες συσκευές και υπηρεσίες...

Gootkit malware: Επιστρέφει και στοχεύει μαζί με το REvil τη Γερμανία!

Το Gootkit, ένα trojan που κλέβει πληροφορίες από τα συστήματα των θυμάτων του, κάνει την επανεμφάνισή του στο τοπίο των απειλών, ύστερα...

AspenPointe: Ο πάροχος υγειονομικής περίθαλψης των ΗΠΑ υπέστη data breach

Ο πάροχος υγειονομικής περίθαλψης των ΗΠΑ “AspenPointe” ενημέρωσε τους ασθενείς του για data breach που προήλθε από μία κυβερνοεπίθεση του Σεπτεμβρίου, με...

Βερμόντ: Τα νοσοκομεία του ακόμα ανακάμπτουν από την επίθεση του Ryuk ransomware

Τα νοσοκομεία του Βερμόντ συνεχίζουν να ανακάμπτουν από τον Οκτώβριο που υπέστησαν επίθεση από το Ryuk ransomware, επαναφέροντας σιγά-σιγά τις υπηρεσίες τους...

Αύξηση των malware που στοχεύουν Docker συστήματα

Προς το τέλος του 2017, οι ερευνητές ασφαλείας παρατήρησαν μια μεγάλη αλλαγή στις malware επιθέσεις. Καθώς οι τεχνολογίες που βασίζονται στο cloud...

Τέσσερις κορυφαίες ευπάθειες στα σημερινά αυτοκίνητα

Τα αυτοκίνητα στις μέρες μας, διαθέτουν αρκετά τεχνολογικά μέσα. Ακόμα και πριν βάλετε μπροστά το αυτοκίνητό σας, εκείνο επικοινωνεί ενεργά με τον...

WebKit: Ευπάθειες επιτρέπουν εκτέλεση κώδικα μέσω κακόβουλων sites

Σύμφωνα με τους ερευνητές ασφαλείας της Cisco Talos, το WebKit browser engine είναι αυτή τη στιγμή ευάλωτο...

ΗΠΑ: Πρώτες στον κόσμο στις παραβιάσεις δεδομένων

Σύμφωνα με μία αναφορά της Uswitch, οι ΗΠΑ κατέχουν την πρώτη θέση στις παραβιάσεις δεδομένων στον κόσμο, ξεπερνώντας την Κίνα, την Ινδία...

Microsoft: Συνδέει κρατικούς hackers του Βιετνάμ με crypto-mining εκστρατεία

Σύμφωνα με μια έκθεση της Microsoft, μια hacking ομάδα που συνδέεται με τη κυβέρνηση του Βιετνάμ, άρχισε να χρησιμοποιεί ένα crypto-mining malware...