ΑρχικήbusinessΟΤΕ: Νέο διεθνές έργο πληροφορικής, για ENISA και Cedefop

ΟΤΕ: Νέο διεθνές έργο πληροφορικής, για ENISA και Cedefop

Ο Όμιλος ΟΤΕ ανέλαβε, μέσω διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού, το έργο υπηρεσίας υποστήριξης σε θέματα πληροφορικής για το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) και τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών  (ENISA). Ειδικά εκπαιδευμένες ομάδες από τον Όμιλο ΟΤΕ, θα παρέχουν IT support υπηρεσίες πρώτου επιπέδου (1st level), στην αγγλική γλώσσα, στους τομείς Helpdesk, Telecom και Audio Visual στους εργαζόμενους του Cedefop σε Βρυξέλλες και Θεσσαλονίκη και στους εργαζομένους του ENISA στην Αθήνα.

ΟΤΕ

Ο Chief Commercial Officer Business Segment Ομίλου ΟΤΕ, κ. Γρηγόρης Χριστόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Η ανάληψη δύο νέων έργων πληροφορικής για μεγάλους ευρωπαϊκούς οργανισμούς επιβεβαιώνει πως η τεχνογνωσία και η αξιοπιστία του Ομίλου ΟΤΕ στην υλοποίηση μεγάλων και σύνθετων ICT έργων έχει ξεπεράσει τα σύνορα της Ελλάδας. Με τις καινοτόμες υπηρεσίες και τεχνολογικές λύσεις που παρέχουμε, στεκόμαστε δίπλα σε κάθε επιχείρηση, δημόσια ή ιδιωτική, που θέλει να ηγηθεί στη νέα ψηφιακή εποχή. Με την τεχνολογία φτιάχνουμε ένα κόσμο καλύτερο για όλους».

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Όμιλος ΟΤΕ ειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης συστημάτων Πληροφορικής, έχοντας αναλάβει έργα τόσο στον ιδιωτικό, όσο και το δημόσιο τομέα.

Σχετικά με τον Cedefop

Ο Cedefop (European Centre for the Development of Vocational Training) είναι ένας από τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής  Ένωσης που στοχεύει στην ανάπτυξη και υλοποίηση ευρωπαϊκών πολιτικών για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ). Για την επίτευξη του σκοπού αυτού και με γνώμονα τη δια βίου μάθηση και την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων των εργαζόμενων, το Cedefop επικουρεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη μέλη της ΕΕ και τους κοινωνικούς εταίρους.

Σχετικά με τον ENISA

Η ENISA (European Union Agency for Network and Information Security) στοχεύει στην ενδυνάμωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της επαγγελματικής κοινότητας και των κρατών μελών της Ε.Ε να ανταποκρίνονται πιο αποτελεσματικά σε προβλήματα ασφαλείας των δικτύων και των πληροφοριών. Η ENISA συλλέγει και αναλύει δεδομένα που αφορούν στην ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων και βοηθά στην δημιουργία πληροφοριακών συστημάτων ασφαλείας.

spot_img

Εγγραφή στο Newsletter

* indicates required

FOLLOW US

LIVE NEWS