ΑρχικήBusinessΔείκτες παραβίασης (IoCs): Ποια η σημασία τους για τις επιχειρήσεις;

Δείκτες παραβίασης (IoCs): Ποια η σημασία τους για τις επιχειρήσεις;

Με την ψηφιακή τεχνολογία να εξελίσσεται συνεχώς, η συλλογή data σχετικά με τις απειλές στον κυβερνοχώρο, βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής των επιχειρήσεων. Με αυτόν τον τρόπο, οι επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν πιο σαφείς και τεκμηριωμένες αποφάσεις για την προστασία και την ασφάλεια των δικτύων τους. Καθώς παρατηρούνται καθημερινά νέες και προηγμένες απειλές στον κυβερνοχώρο για τις επιχειρήσεις, τα στελέχη διαχείρισης κινδύνων πρέπει να ενσωματώνουν πληροφορίες για τις απειλές στον κυβερνοχώρο σε πραγματικό χρόνο, προκειμένου να μπορέσουν να καταπολεμήσουν τις επιθέσεις και να αντιμετωπίσουν τυχόν ευπάθειες στα συστήματά τους. Οι αναλυτές απειλών βασίζονται σε ακριβή data που συλλέγονται σε δείκτες παραβίασης (IoCs) για την αποτελεσματική εκτέλεση των ρόλων και των ευθυνών τους στο σύστημα ασφαλείας κάθε επιχείρησης.

Επιχειρήσεις-data

Τί είναι το “threat intelligence” στην κυβερνοασφάλεια;
Το “threat intelligence” είναι η γνώση της συλλογής και ανάλυσης data, καθώς και η χρήση τους για την κατανόηση και την πρόληψη κυβερνοεπιθέσεων. Αυτός ο όρος περιγράφει επίσης τις ευπάθειες ασφαλείας στα συστήματα μιας επιχείρησης που πρέπει να διορθωθούν για την προστασία των ευαίσθητων data της από τους κυβερνοεγκληματίες. Αυτό το είδος λεπτομερούς και στρατηγικής νοημοσύνης σχετικά με τις απειλές στον κυβερνοχώρο, παρουσιάζει έναν σαφή χάρτη πορείας για την ομάδα ασφάλειας πληροφορικής, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της στάσης ασφαλείας των επιχειρήσεων.


Γιατί είναι σημαντικά τα threat intelligence data;
Σήμερα, οι επιχειρήσεις συλλέγουν και αναλύουν έναν τεράστιο όγκο data σε πολλά συστήματα ασφαλείας. Επιπλέον, υπάρχουν περιορισμένοι επαγγελματίες διαθέσιμοι για τη διαχείριση της ροής data, αυξάνοντας το βάρος σε μερικούς διαθέσιμους αναλυτές data. Το threat intelligence παρέχει τη λύση σε ζητήματα συλλογής data. Μερικές από τις καλύτερες λύσεις πληροφοριών για απειλές χρησιμοποιούν τα πιο πρόσφατα εργαλεία μηχανικής μάθησης (ML) για να αυτοματοποιήσουν τα πάντα, από τη συλλογή data, την επεξεργασία και τη φόρτωσή τους στο application database μίας επιχείρησης. Τα εργαλεία ML βοηθούν στην οργάνωση των data που συλλέγονται από διάφορες πηγές και προσπαθούν να βρουν κοινά σημεία μεταξύ αυτών. Τα εργαλεία τροφοδοτούν τους δείκτες παραβίασης (IoCs) και τους δείκτες επίθεσης (IoAs) μαζί με τις τακτικές των απειλητικών παραγόντων, για να επιτύχουν το βέλτιστο αποτέλεσμα.

δείκτες παραβίασης (IoCs)


Ποια η σημασία του cyber threat intelligence;
Καθημερινά εμφανίζονται νέες και προηγμένες απειλές στον κυβερνοχώρο που προσπαθούν να υπερβούν τα συστήματα ασφαλείας ευάλωτων επιχειρήσεων. Το cyber threat intelligence παρέχει μια επισκόπηση του εισβολέα, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να προχωρήσουν στον μετριασμό των απειλών και την πρόληψη μελλοντικών επιθέσεων. Στο πλαίσιο της ανάλυσης πληροφοριών στον κυβερνοχώρο, οι δείκτες παραβίασης (IoCs) παίζουν καθοριστικό ρόλο στον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών, των κινήτρων και των τακτικών που κρύβονται πίσω από μια επερχόμενη επίθεση.


Η ομάδα ασφάλειας πληροφορικής μπορεί να μειώσει το σύνολο των data. Με αυτόν τον τρόπο, η ομάδα ασφαλείας επιβαρύνεται λιγότερο, καθώς δεν χρειάζεται να ασχοληθεί με έναν τεράστιο όγκο data. Σύμφωνα με ερευνητές ασφαλείας, παρόλο που δεν συνδέονται όλες οι κυβερνοεπιθέσεις μεταξύ τους, οι περισσότερες από αυτές είναι η μία παραλλαγή της άλλης. Οι ειδικοί, κατά την ανάλυση απειλών σε ένα παραβιασμένο σύστημα, αναζητούν, μεταξύ άλλων, ύποπτες διευθύνσεις URL και διευθύνσεις IP που βοήθησαν στην παράκαμψη της ασφάλειας ενός δικτύου. Επιπλέον, το threat intelligence βοηθά στην ανάλυση αυτών των IοCs και παρέχει μια λεπτομερή εικόνα για το πώς να προστατεύσει μία επιχείρηση τα συστήματά της από τέτοιου είδους απειλές.

δείκτες παραβίασης (IoCs)

Γιατί οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το cyber threat intelligence;
Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το cuber threat intelligence για να πετύχουν τα ακόλουθα:
Πρόβλεψη: Το καλύτερο πρόγραμμα πληροφοριών για τις απειλές που διαχειρίζονται έμπειροι και εξειδικευμένοι επαγγελματίες μπορεί πρωτίστως να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να μετριάσουν κάθε είδους απειλές στον κυβερνοχώρο.
Αποτροπή: Οι επιχειρήσεις βασίζονται κυρίως σε αναφορές απειλών, όχι μόνο για να προβλέψουν επικείμενες επιθέσεις, αλλά και να τις σταματήσουν. Αυτά τα προγράμματα απειλών στον κυβερνοχώρο μπορούν να χρησιμοποιήσουν “υπογραφές” malware και ιών για τον εντοπισμό και την πρόληψη επιθέσεων ιών.
Εντοπισμός: Τα προγράμματα απειλών κυβερνοασφάλειας βοηθούν τις επιχειρήσεις να εντοπίσουν επιθέσεις και τυχόν ανωμαλίες ή ευπάθειες που ενδέχεται να υπάρχουν.
Απόκριση: Με όλα τα data, συμπεριλαμβανομένων των κινήτρων, των τακτικών και των απειλών που κρύβονται πίσω από τις επικείμενες επιθέσεις, οι επιχειρήσεις μπορούν να σχεδιάσουν εύκολα την επόμενή τους κίνηση. Οι αναφορές απειλών τις βοηθούν να ανταποκριθούν στις επιθέσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να ενισχύσουν, επομένως, τη στάση ασφαλείας τους.

Pohackontas
Pohackontashttps://secnews.gr
Every accomplishment starts with the decision to try.
spot_img

Εγγραφή στο Newsletter

* indicates required

FOLLOW US

LIVE NEWS