ΑρχικήSecurityParis Call: Η Γαλλία ζητά επίσημα ενίσχυση του cyber security στην Ε.Ε.

Paris Call: Η Γαλλία ζητά επίσημα ενίσχυση του cyber security στην Ε.Ε.

Στις 12 Νοεμβρίου 2018 στο UNESCO Internet Governance Forum (IGF), ο Πρόεδρος Emmanuel Macron εγκαινίασε το Paris Call με στόχο την ενίσχυση της εμπιστοσύνης και ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Αυτή η πρωτοβουλία για την ανάπτυξη κοινών αρχών για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο έχει ήδη λάβει την υποστήριξη 564 επίσημων υποστηρικτών: 67 κρατών, 139 διεθνών οργανισμών και κοινωνικών οργανώσεων καθώς και 358 οντοτήτων του ιδιωτικού τομέα.

Paris Call

Τι είναι το Paris Call και τι προσπαθεί να πετύχει;

Ο κυβερνοχώρος παίζει πλέον καθοριστικό ρόλο σε κάθε πτυχή της ζωής μας και αποτελεί κοινή ευθύνη μιας ευρείας ποικιλίας φορέων, προκειμένου να βελτιωθεί η εμπιστοσύνη, η ασφάλεια και η σταθερότητα στην ΕΕ στον κυβερνοχώρο.

#secnews #microsoft
Learn the shocking truth about Microsoft and Crowdstrike in this eye-opening video. Discover how their actions impact Greece and the rest of the world.
Ποιοι λόγοι κρύβονται πίσω από τη διακοπή στις υπηρεσίες της Microsoft και πώς επηρεάζεται ο κόσμος;
Τις τελευταίες ώρες, χρήστες και επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο, αντιμετωπίζουν προβλήματα και διακοπές σε υπηρεσίες της Microsoft, συμπεριλαμβανομένων των Microsoft 365 και Azure. Επίσης, προβλήματα υπήρξαν και με τη λειτουργία των Windows συστημάτων.
Ποια είναι η αιτία αυτών των διακοπών και πώς επηρεάστηκε η Ελλάδα;
Μάθετε περισσότερα: https://www.secnews.gr/609071/ti-symvainei-me-thn-ellada-kai-to-blackout-ths-microsoft/
Παρακολουθήστε αυτό το βίντεο για να μάθετε τα πάντα για αυτήν την επίθεση και τι πρέπει να κάνετε για να προστατεύσετε τα δεδομένα σας. #MicrosoftΔιακοπή #ΔιακοπήΥπηρεσιών #ΠροστασίαΔεδομένων #Κυβερνοασφάλεια #ΕπιτήρησηΔικτύου #ΠροστασίαΕταιρειών #ΑσφάλειαΔεδομένων #ΔιαδικτυακήΧωροφυλακή #ΠροστασίαΥποδομών #Κυβερνοαπειλές

#secnews #microsoft

Ποιοι λόγοι κρύβονται πίσω από τη διακοπή στις υπηρεσίες της Microsoft και πώς επηρεάζεται ο κόσμος;

Τις τελευταίες ώρες, χρήστες και επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο, αντιμετωπίζουν προβλήματα και διακοπές σε υπηρεσίες της Microsoft, συμπεριλαμβανομένων των Microsoft 365 και Azure. Επίσης, προβλήματα υπήρξαν και με τη λειτουργία των Windows συστημάτων.

Ποια είναι η αιτία αυτών των διακοπών και πώς επηρεάστηκε η Ελλάδα;

Μάθετε περισσότερα: https://www.secnews.gr/609071/ti-symvainei-me-thn-ellada-kai-to-blackout-ths-microsoft/

Παρακολουθήστε αυτό το βίντεο για να μάθετε τα πάντα για αυτήν την επίθεση και τι πρέπει να κάνετε για να προστατεύσετε τα δεδομένα σας. #MicrosoftΔιακοπή #ΔιακοπήΥπηρεσιών #ΠροστασίαΔεδομένων #Κυβερνοασφάλεια #ΕπιτήρησηΔικτύου #ΠροστασίαΕταιρειών #ΑσφάλειαΔεδομένων #ΔιαδικτυακήΧωροφυλακή #ΠροστασίαΥποδομών #Κυβερνοαπειλές

0

YouTube Video VVVDWG45SzRBbWhLQjFZMjNHbjY5YWV3Llhsc0xwNDBseUtr

The Shocking Truth: Microsoft and Crowdstrike Exposed

SecNewsTV10 hours ago

Ουσιαστικά, η Γαλλία επιβεβαιώνει την υποστήριξή της σε ένα ανοικτό, ασφαλές, σταθερό, προσβάσιμο και ειρηνικό κυβερνοχώρο, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της ζωής σε όλες τις κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και πολιτικές πτυχές της.

Επιβεβαιώνει, επίσης, ότι το διεθνές δίκαιο -συμπεριλαμβανομένου του United Nations Charter στο σύνολό του- και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο εφαρμόζονται στη χρήση πληροφοριών και τεχνολογιών επικοινωνίας (ICTs) από τα κράτη. Βεβαιώνει ότι τα δικαιώματα των χρηστών στο διαδίκτυο πρέπει να προστατευθούν και να εφαρμόζεται το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κυβερνοχώρο.

Paris Call

Το Paris Call επιβεβαιώνει ότι το διεθνές δίκαιο, μαζί με τους κανόνες της υπεύθυνης κρατικής συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια της ειρήνης, της εμπιστοσύνης και της δημιουργίας ικανοτήτων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών, αποτελεί το θεμέλιο για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

Καταδικάζει τις κακόβουλες δραστηριότητεςστον κυβερνοχώρο σε καιρό ειρήνης, ιδίως εκείνες που έχουν ως αποτέλεσμα σημαντικές επιπτώσεις σε άτομα και κρίσιμες υποδομές και αποζητά τη βελτίωση της προστασίας τους.

Υποδέχεται επίσης τις προσπάθειες των κρατών και των μη κρατικών φορέων που προσφέρουν αμερόληπτη υποστήριξη στα θύματα της κακής χρήσης των ICTs, κατά τη διάρκεια ή εκτός μιας ένοπλης σύγκρουσης.

Αναγνωρίζει ότι η απειλή της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο απαιτεί περισσότερη προσπάθεια για να βελτιώσουμε την ασφάλεια των προϊόντων που χρησιμοποιούμε, για να ενισχύσουμε τις δικές μας άμυνες εναντίον εγκληματιών και να προωθήσουμε τη συνεργασία μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων, εντός και εκτός των εθνικών συνόρων. Η Σύμβαση της Βουδαπέστης για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο αποτελεί βασικό εργαλείο.

Αναγνωρίζει τις ευθύνες των βασικών παραγόντων του ιδιωτικού τομέα στην Ευρώπη σχετικά με τη βελτίωση της εμπιστοσύνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας στον κυβερνοχώρο και τις πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ενίσχυση της ασφάλειας των ψηφιακών διαδικασιών, προϊόντων και υπηρεσιών.

Υποδέχεται τη συνεργασία μεταξύ των κυβερνήσεων, του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας με σκοπό την δημιουργία νέων προτύπων ασφάλειας στον κυβερνοχώρο που επιτρέπουν τη βελτίωση της προστασίας του κυβερνοχώρου. Αναγνωρίζει ότι όλοι οι φορείς μπορούν να υποστηρίξουν έναν ειρηνικό κυβερνοχώρο ενθαρρύνοντας την υπεύθυνη και συντονισμένη αποκάλυψη μιας ευπάθειας.

Το Call Paris υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης της ευρείας ψηφιακής συνεργασίας και την αύξηση των προσπαθειών δημιουργίας ικανοτήτων από όλους τους παράγοντες και των πρωτοβουλιών που στηρίζουν την ανθεκτικότητα και τις δυνατότητες των χρηστών.

Επιπλέον, αναγνωρίζει την ανάγκη μιας ενισχυμένης προσέγγισης και πρόσθετων προσπαθειών για τη μείωση των κινδύνων στον κυβερνοχώρο και στη δημιουργία εμπιστοσύνης.

Για το σκοπό αυτό, το Call Paris επιβεβαιώνει τη βούληση της Γαλλίας να συνεργαστεί, στο πλαίσιο των υφιστάμενων φόρουμ και μέσω των αρμόδιων οργανισμών, θεσμικών οργάνων, μηχανισμών και διαδικασιών, για αλληλοβοήθεια και υλοποίηση συνεταιριστικών μέτρων, με σκοπό την:

  1. Αποτροπή και ανάκτηση από κακόβουλες δραστηριότητες στον κυβερνοχώρο που απειλούν ή προκαλούν σημαντικές επιπτώσεις στα άτομα και τις υποδομές ζωτικής σημασίας.
  2. Αποτροπή δραστηριότητας που σκόπιμα και ουσιαστικά βλάπτει τη γενική διαθεσιμότητα ή την ακεραιότητα του δημόσιου πυρήνα του Διαδικτύου.
  3. Ενίσχυση της ικανότητας να προλαμβάνουμε τις κακοήθεις παρεμβολές από ξένους με στόχο την υπονόμευση των εκλογικών διαδικασιών και τις κακόβουλες δραστηριότητες στον κυβερνοχώρο.
  4. Πρόληψη της κλοπής της πνευματικής ιδιοκτησίας μέσω των ICT, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης ευαίσθητων μυστικών πληροφοριών, με πρόθεση την παροχή ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων σε εταιρείες ή εμπορικούς τομείς.
  5. Ανάπτυξη τρόπων για την πρόληψη της διάδοσης κακόβουλων ICT εργαλείων και πρακτικών που προκαλούν βλάβη.
  1. Ενίσχυση της ασφάλειας των ψηφιακών διαδικασιών, προϊόντων και υπηρεσιών, καθ ‘όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής και της αλυσίδας εφοδιασμού τους.
  2. Υποστήριξη των προσπαθειών για την ενίσχυση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο για όλους τους φορείς.
  3. Λήψη μέτρων για την πρόληψη των μη κρατικών φορέων, συμπεριλαμβανομένου του ιδιωτικού τομέα από το hacking-back.
  4. Προώθηση της ευρείας αποδοχής και εφαρμογής των διεθνών κανόνων υπεύθυνης συμπεριφοράς καθώς και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης στον κυβερνοχώρο.

Προκειμένου να δοθεί συνέχεια στην πρόοδο που έχει σημειωθεί για την προώθηση αυτών των θεμάτων στα κατάλληλα υπάρχοντα φόρουμ, η Γαλλία επιθυμεί την επανασύνδεση στο Paris Peace Forum το 2019 και στο Internet Governance Forum στο Βερολίνο το 2019.

spot_img

Εγγραφή στο Newsletter

* indicates required

FOLLOW US

LIVE NEWS