Πέμπτη, 9 Απριλίου, 09:19
Αρχική security Paris Call: Η Γαλλία ζητά επίσημα ενίσχυση του cyber security στην Ε.Ε.

Paris Call: Η Γαλλία ζητά επίσημα ενίσχυση του cyber security στην Ε.Ε.

Στις 12 Νοεμβρίου 2018 στο UNESCO Internet Governance Forum (IGF), ο Πρόεδρος Emmanuel Macron εγκαινίασε το Paris Call με στόχο την ενίσχυση της εμπιστοσύνης και ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Αυτή η πρωτοβουλία για την ανάπτυξη κοινών αρχών για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο έχει ήδη λάβει την υποστήριξη 564 επίσημων υποστηρικτών: 67 κρατών, 139 διεθνών οργανισμών και κοινωνικών οργανώσεων καθώς και 358 οντοτήτων του ιδιωτικού τομέα.

Paris Call

Τι είναι το Paris Call και τι προσπαθεί να πετύχει;

Ο κυβερνοχώρος παίζει πλέον καθοριστικό ρόλο σε κάθε πτυχή της ζωής μας και αποτελεί κοινή ευθύνη μιας ευρείας ποικιλίας φορέων, προκειμένου να βελτιωθεί η εμπιστοσύνη, η ασφάλεια και η σταθερότητα στην ΕΕ στον κυβερνοχώρο.

Ουσιαστικά, η Γαλλία επιβεβαιώνει την υποστήριξή της σε ένα ανοικτό, ασφαλές, σταθερό, προσβάσιμο και ειρηνικό κυβερνοχώρο, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της ζωής σε όλες τις κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και πολιτικές πτυχές της.

Επιβεβαιώνει, επίσης, ότι το διεθνές δίκαιο -συμπεριλαμβανομένου του United Nations Charter στο σύνολό του- και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο εφαρμόζονται στη χρήση πληροφοριών και τεχνολογιών επικοινωνίας (ICTs) από τα κράτη. Βεβαιώνει ότι τα δικαιώματα των χρηστών στο διαδίκτυο πρέπει να προστατευθούν και να εφαρμόζεται το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κυβερνοχώρο.

- Advertisement -

Paris Call

Το Paris Call επιβεβαιώνει ότι το διεθνές δίκαιο, μαζί με τους κανόνες της υπεύθυνης κρατικής συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια της ειρήνης, της εμπιστοσύνης και της δημιουργίας ικανοτήτων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών, αποτελεί το θεμέλιο για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

Καταδικάζει τις κακόβουλες δραστηριότητες στον κυβερνοχώρο σε καιρό ειρήνης, ιδίως εκείνες που έχουν ως αποτέλεσμα σημαντικές επιπτώσεις σε άτομα και κρίσιμες υποδομές και αποζητά τη βελτίωση της προστασίας τους.

Υποδέχεται επίσης τις προσπάθειες των κρατών και των μη κρατικών φορέων που προσφέρουν αμερόληπτη υποστήριξη στα θύματα της κακής χρήσης των ICTs, κατά τη διάρκεια ή εκτός μιας ένοπλης σύγκρουσης.

Αναγνωρίζει ότι η απειλή της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο απαιτεί περισσότερη προσπάθεια για να βελτιώσουμε την ασφάλεια των προϊόντων που χρησιμοποιούμε, για να ενισχύσουμε τις δικές μας άμυνες εναντίον εγκληματιών και να προωθήσουμε τη συνεργασία μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων, εντός και εκτός των εθνικών συνόρων. Η Σύμβαση της Βουδαπέστης για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο αποτελεί βασικό εργαλείο.

Αναγνωρίζει τις ευθύνες των βασικών παραγόντων του ιδιωτικού τομέα στην Ευρώπη σχετικά με τη βελτίωση της εμπιστοσύνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας στον κυβερνοχώρο και τις πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ενίσχυση της ασφάλειας των ψηφιακών διαδικασιών, προϊόντων και υπηρεσιών.

Υποδέχεται τη συνεργασία μεταξύ των κυβερνήσεων, του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας με σκοπό την δημιουργία νέων προτύπων ασφάλειας στον κυβερνοχώρο που επιτρέπουν τη βελτίωση της προστασίας του κυβερνοχώρου. Αναγνωρίζει ότι όλοι οι φορείς μπορούν να υποστηρίξουν έναν ειρηνικό κυβερνοχώρο ενθαρρύνοντας την υπεύθυνη και συντονισμένη αποκάλυψη μιας ευπάθειας.

Το Call Paris υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης της ευρείας ψηφιακής συνεργασίας και την αύξηση των προσπαθειών δημιουργίας ικανοτήτων από όλους τους παράγοντες και των πρωτοβουλιών που στηρίζουν την ανθεκτικότητα και τις δυνατότητες των χρηστών.

Επιπλέον, αναγνωρίζει την ανάγκη μιας ενισχυμένης προσέγγισης και πρόσθετων προσπαθειών για τη μείωση των κινδύνων στον κυβερνοχώρο και στη δημιουργία εμπιστοσύνης.

Για το σκοπό αυτό, το Call Paris επιβεβαιώνει τη βούληση της Γαλλίας να συνεργαστεί, στο πλαίσιο των υφιστάμενων φόρουμ και μέσω των αρμόδιων οργανισμών, θεσμικών οργάνων, μηχανισμών και διαδικασιών, για αλληλοβοήθεια και υλοποίηση συνεταιριστικών μέτρων, με σκοπό την:

  1. Αποτροπή και ανάκτηση από κακόβουλες δραστηριότητες στον κυβερνοχώρο που απειλούν ή προκαλούν σημαντικές επιπτώσεις στα άτομα και τις υποδομές ζωτικής σημασίας.
  2. Αποτροπή δραστηριότητας που σκόπιμα και ουσιαστικά βλάπτει τη γενική διαθεσιμότητα ή την ακεραιότητα του δημόσιου πυρήνα του Διαδικτύου.
  3. Ενίσχυση της ικανότητας να προλαμβάνουμε τις κακοήθεις παρεμβολές από ξένους με στόχο την υπονόμευση των εκλογικών διαδικασιών και τις κακόβουλες δραστηριότητες στον κυβερνοχώρο.
  4. Πρόληψη της κλοπής της πνευματικής ιδιοκτησίας μέσω των ICT, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης ευαίσθητων μυστικών πληροφοριών, με πρόθεση την παροχή ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων σε εταιρείες ή εμπορικούς τομείς.
  5. Ανάπτυξη τρόπων για την πρόληψη της διάδοσης κακόβουλων ICT εργαλείων και πρακτικών που προκαλούν βλάβη.
  1. Ενίσχυση της ασφάλειας των ψηφιακών διαδικασιών, προϊόντων και υπηρεσιών, καθ ‘όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής και της αλυσίδας εφοδιασμού τους.
  2. Υποστήριξη των προσπαθειών για την ενίσχυση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο για όλους τους φορείς.
  3. Λήψη μέτρων για την πρόληψη των μη κρατικών φορέων, συμπεριλαμβανομένου του ιδιωτικού τομέα από το hacking-back.
  4. Προώθηση της ευρείας αποδοχής και εφαρμογής των διεθνών κανόνων υπεύθυνης συμπεριφοράς καθώς και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης στον κυβερνοχώρο.

Προκειμένου να δοθεί συνέχεια στην πρόοδο που έχει σημειωθεί για την προώθηση αυτών των θεμάτων στα κατάλληλα υπάρχοντα φόρουμ, η Γαλλία επιθυμεί την επανασύνδεση στο Paris Peace Forum το 2019 και στο  Internet Governance Forum στο Βερολίνο το 2019.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

LIVE NEWS

OTEAcademy: Πρόγραμμα τηλεκατάρτισης για Επιστήμονες & Ελεύθερους Επαγγελματίες, που πλήττονται από τον COVID-19

Στο ειδικό πρόγραμμα τηλεκατάρτισης µε πιστοποίηση για επιστήμονες και ελεύθερους επαγγελματίες που πλήττονται από τον COVID-19, συµµετέχει η OTEAcademy.

Το Facebook ήθελε να αγοράσει το Pegasus Spyware για να παρακολουθεί τους χρήστες Apple

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της NSO, Shalev Hulio, το Facebook προσπάθησε να αγοράσει...

7 εφαρμογές για να δείτε ταινίες online ταυτόχρονα με τους φίλους σας

Σύμφωνα με τις συστάσεις που έχουν γίνει από τις κυβερνήσεις και τους οργανισμούς υγείας ανά τον κόσμο,...

Μοντέλο της Tesla χρησιμοποιεί ηλιακή ενέργεια για να κινείται

Το σχέδια για ένα Tesla Roadster, με κινητήρα που χρησιμοποιεί ηλιακή ενέργεια κυκλοφόρησαν πρόσφατα στο διαδίκτυο και...

Ο George Soros πιέζει για ταχυδρομική ψηφοφορία λόγω COVID-19

Ο George Soros πιέζει για ταχυδρομική ψηφοφορία λόγω COVID-19: Για τις ανάγκες της ψηφοφορίας, το χρηματοδοτούμενο από τον George Soros, Brennan Center...

Sony: Αποκάλυψε το νέο χειριστήριο DualSense για το PS5!

Μαζί με το πέμπτο κατά σειρά μοντέλο Playstation, PS5, η Sony αποκάλυψε το νέο διαστημικό χειριστήριο DualSense, το οποίο διατηρεί ορισμένα από...

Κορωνοϊός: Απατεώνες πωλούν στο Dark Web αίμα και σάλιο από κάποιον επιζώντα

Η διαφήμιση στο Own Shop, ένα κατάστημα στο Dark Web, ισχυρίζεται ότι ο κάποιος έχει μολυνθεί από κορωνοϊό και τώρα πουλάει το...

UbuntuDDE: Ubuntu Linux με επιφάνεια εργασίας Deepin

UbuntuDDE: Ubuntu Linux με επιφάνεια εργασίας Deepin- Έχετε σκεφτεί ποτέ, τι θα γινόταν αν συνδυάσετε τις δυνάμεις...

Facebook: Λανσάρει νέα εφαρμογή chat για ζευγάρια λόγω COVID-19!

Καθώς οι κυβερνήσεις μεγάλου αριθμού χωρών έχουν λάβει τα μέτρα του social distancing και του lockdown, σε μία προσπάθεια να περιοριστεί η...

Netflix: Κλειδώστε τον λογαριασμό σας με PIN για περισσότερη ασφάλεια

Netflix: Κλειδώστε τον λογαριασμό σας με PIN για περισσότερη ασφάλεια- Το Netflix, μια από τις πιο γνωστές...