ΑρχικήHow Tomacchanger: Πως να κάνετε spoof την διεύθυνση MAC του υπολογιστή σας

macchanger: Πως να κάνετε spoof την διεύθυνση MAC του υπολογιστή σας

To MAC spoofing αποτελεί μια τεχνική η οποία μας επιτρέπει να αλλάξουμε τη διεύθυνση MAC (Media Access Control) της ηλεκτρονικής μας συσκευής. Η διεύθυνση MAC είναι μοναδική και κωδικοποιημένη μέσα στην ηλεκτρονική μας συσκευή με σκοπό να μην αλλάξει ποτέ. Βρίσκεται στο δεύτερο επίπεδο του OSI και μπορούμε να την αντιληφθούμε σαν τη φυσική διεύθυνση του interface μας. To macchanger είναι ένα εργαλείο που μας βοηθά να αλλάξουμε τη διεύθυνση MAC της κάρτας δικτύου μας σε οποιαδήποτε άλλη μέχρι το επόμενο reboot. Σε αυτό το άρθρο θα δούμε πώς μπορούμε να εγκαταστήσουμε το εργαλείο αυτό στον υπολογιστή μας καθώς και πώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε.

MAC

Πως να το εγκαταστήσετε

Η εγκατάσταση του macchanger υποστηρίζεται μόνο σε περιβάλλον Linux. Θα το βρείτε προ-εγκατεστημένο στο πολύ γνωστό distro, Kali Linux.

Ubuntu & Debian

Για να εγκαταστήσετε το macchanger σε περιβάλλον ubuntu και debian ανοίξτε ένα terminal και πληκτρολογήστε τις παρακάτω εντολές:

sudo apt-get update
sudo apt-get install macchanger

Fedora

 Για να εγκαταστήσετε το macchanger σε περιβάλλον fedora και debian ανοίξτε ένα terminal και πληκτρολογήστε τις παρακάτω εντολές:

dnf install macchanger

Πως να το χρησιμοποιήσετε

Για να δούμε τις διαφορετικές παραμέτρους που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε αυτό το εργαλείο θα ανοίξουμε ένα terminal και θα τρέξουμε τη παρακάτω εντολή:

macchanger –options

Το αποτέλεσμα φαίνεται παρακάτω.

root@kali:~# macchanger –option
macchanger: unrecognized option ‘–option’
GNU MAC Changer
Usage: macchanger [options] device-h,  –help                   Print this help
-V,  –version                Print version and exit
-s,  –show                   Print the MAC address and exit
-e,  –ending                 Don’t change the vendor bytes
-a,  –another                Set random vendor MAC of the same kind
-A                            Set random vendor MAC of any kind
-p,  –permanent              Reset to original, permanent hardware MAC
-r,  –random                 Set fully random MAC
-l,  –list[=keyword]         Print known vendors
-b,  –bia                    Pretend to be a burned-in-address
-m,  –mac=XX:XX:XX:XX:XX:XX
–mac XX:XX:XX:XX:XX:XX  Set the MAC XX:XX:XX:XX:XX:XX

Report bugs to https://github.com/alobbs/macchanger/issues

Ας δούμε τώρα πως μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε με σκοπό την αλλαγή της MAC διεύθυνσης της κάρτας δικτύου μας.

Αρχικά θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τη MΑC διεύθυνση σε μία τυχαία. Για να δούμε τη τωρινή κατάσταση του eth0 interface μας θα χρησιμοποιήσουμε την παράμετρο -s:

macchanger -s eth0

MAC

Για να προχωρήσουμε με την αλλαγή θα πρέπει να “κατεβάσουμε” το interface χρησιμοποιώντας το ifconfig:

ifconfig eth0 down

Στη συνέχεια, θα αλλάξουμε την διεύθυνση MΑC σε μια τυχαία δεκαεξαδική τιμή:

macchanger -r eth0

MAC

Τώρα, θα ενεργοποιήσουμε ξανά το interface μας και θα ελέγξουμε τα νέα στοιχεία του:

ifconfig eth0 up
macchanger -s eth0

macchanger

Βλέπουμε ότι η MΑC διεύθυνση έχει αλλάξει. Αυτό μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε με τη βοήθεια της εντολής ifconfig:

macchanger

Ας δοκιμάσουμε τώρα να αλλάξουμε τη MΑC διεύθυνση της κάρτας δικτύου μας σε ένα string της επιλογής μας. Για να το πετύχουμε αυτό θα χρησιμοποιήσουμε τη παράμετρο -m :

ifconfig eth0 down
macchanger -m 00:d0:70:00:20:69 eth0
ifconfig eth0 up
macchanger -s eth0

Βλέπουμε λοιπόν ότι η διεύθυνση άλλαξε.

Ας δούμε τώρα πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη παράμετρο -l για να βρούμε το prefix για κάθε κατασκευαστή υλικού:

macchanger -l

macchanger

 

Πως σας φάνηκε; Περιμένουμε τα σχόλιά σας…

 

 

 

 

Stormi
Stormi
Here’s to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers...
spot_img

Εγγραφή στο Newsletter

* indicates required

FOLLOW US

LIVE NEWS