Δευτέρα, 1 Ιουνίου, 06:07
Αρχική inet OneDrive Uninstaller δωρεάν και αντίο OneDrive

OneDrive Uninstaller δωρεάν και αντίο OneDrive

Το OneDrive Uninstaller είναι ένα δωρεάν script για τα Windows 10, το οποίο αφαιρεί πλήρως την υπηρεσία αποθήκευσης αρχείων και συγχρονισμού της Microsoft.

Γνωρίζετε ότι όλες οι συσκευές που τρέχουν με Windows 10 περιέχουν το OneDrive. Η υπηρεσία συγχρονισμού αρχείων και αποθήκευσης χρησιμοποιείται για τον συγχρονισμό δεδομένων μεταξύ συσκευών, εάν και εφόσον χρησιμοποιείτε κάποιο λογαριασμό της Microsoft για να συνδεθείτε στα Windows 10.
OneDrive Uninstaller

Επιπλέον, παρέχει πρόσβαση σε αρχεία στο OneDrive χωρίς να χρειάζεται να εγκαταστήσετε την εφαρμογή OneDrive.

Αν όμως δεν χρησιμοποιείτε το OneDrive και δεν έχετε σχέδια να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία στο μέλλον, τότε είναι βάρος στο σύστημά σας.

Σημείωση: Η κατάργηση του OneDrive εξ ολοκλήρου από ένα υπολογιστή με Windows 10 μπορεί να χαλάσει αρκετά χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, την πρόσβαση σε προφίλ roaming, ρυθμίσεις παραμέτρων στο App store ή ρυθμίσεις σε υπηρεσίες που χρησιμοποιούν το cloud. Επίσης, όλα τα αρχεία που περιέχει OneDrive στο σύστημα θα αφαιρεθούν μαζί με την εφαρμογή.

Επειδή το OneDrive Uninstaller προσφέρεται σαν batch script, μπορείτε – και πρέπει – να επαληθεύσετε τι κάνει πριν το τρέξετε στον υπολογιστή σας. Απλά κάντε δεξί κλικ στο αρχείο και επιλέξτε να το ανοίξετε σε οποιοδήποτε πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου που είναι εγκατεστημένο στο σύστημά σας.

Στη συνέχεια, μπορείτε να διαβάσετε κάθε γραμμή του script για να βεβαιωθείτε ότι θα κάνει ό, τι ισχυρίζεται και τίποτα άλλο. Φυσικά σε αυτή τη μορφή και εφόσον γνωρίζετε τι κάνετε, μπορείτε και να το τροποποιήσετε επίσης.

Τι κάνει το script:

 1. Θα τερματίσει τη διεργασία του OneDrive, αν βρεθεί ενεργή.
 2. Ελέγχει αν το λειτουργικό σας σύστημα είναι 32 ή 64 bit.
 3. Εκτελεί την απεγκατάσταση του OneDrive.
 4. Διαγράφει τους φακέλους OneDrive που δεν αφαιρούνται κατά την απεγκατάσταση.
 5. Διαγράφει τα κλειδιά του Registry που ανήκουν στο OneDrive και δεν καταργούνται κατά την απεγκατάσταση.

Για να τρέξετε το OneDrive Uninstaller, που θα αφαιρέσει το OneDrive από το σύστημά σας, κάντε δεξί κλικ πάνω του και επιλέξτε εκτέλεση ως διαχειριστής. Το script δεν θα λειτουργήσει με δικαιώματα απλού χρήστη.

Κατεβάστε το OneDrive Uninstaller ή δημιουργήστε το μόνοι σας με τον κώδικα που υπάρχει παρακάτω.
Απλά αντιγράψτε και επικολλήστε των κώδικα σε ένα txt αρχείο και αποθηκεύστε το με την επέκταση .bat (Αποθήκευση ως: όνομα.bat).

@rem OneDrive Complete uninstaller batch process for Windows 10.
@rem Run as administrator to completely delete all OneDrive components and files.
@rem Written by TERRA Operative - 2016/08/31. V1.2
@rem Feel free to distribute freely as long as you leave this entire file unchanged and intact,
@rem and if you do make changes and adaptions, don't be a dick about attributing where due.
@rem And most importantly, peace out and keep it real.
@echo OFF
@REM Set variables for coloured text
SETLOCAL EnableDelayedExpansion
for /F "tokens=1,2 delims=#" %%a in ('"prompt #$H#$E# & echo on & for %%b in (1) do   rem"') do (
 set "DEL=%%a"
)
  echo ------Windows 10 OneDrive Uninstaller V1.2------
  echo. 
@rem This code block detects if the script is being running with admin privileges. If it isn't it pauses and then quits.
NET SESSION >nul 2>&1
IF %ERRORLEVEL% EQU 0 (
  echo    Administrator Privileges Detected!
  echo.
) ELSE (
  echo.
  call :colorEcho 0C "########### ERROR - ADMINISTRATOR PRIVILEGES REQUIRED #############"
  echo.
  call :colorEcho 0C "#                                 #"
  echo.
  call :colorEcho 0C "#"
  call :colorEcho 07 "  This script must be run as administrator to work properly."
  call :colorEcho 0C "  #"
  echo.
  call :colorEcho 0C "#"
  call :colorEcho 07 "  If you're seeing this after clicking on a start menu icon,"
  call :colorEcho 0C "  #"
  echo.
  call :colorEcho 0C "#"
  call :colorEcho 07 " then right click on the file and select 'Run As Administrator'"
  call :colorEcho 0C " #"
  echo.
  call :colorEcho 0C "#                                 #"
  echo.
  call :colorEcho 0C "###################################################################"
  echo.
  echo.
  PAUSE
  EXIT /B 1
)
  echo -----------------------------------------------
  call :colorEcho 0C "          WARNING"
  echo.
  call :colorEcho 0C " This script will completely and permanently"
  echo.
  call :colorEcho 0C "   remove OneDrive from your computer."
  echo.
  call :colorEcho 0C "    Make sure all OneDrive documents"  
  echo.
  call :colorEcho 0C "    that are stored locally are fully"
  echo.
  call :colorEcho 0C "     backed up before proceeding."  
  echo.
  echo -----------------------------------------------
  echo.
  SET /P M= Press 'Y' to continue or any other key to exit. 
	if %M% ==Y goto PROCESSKILL
	if %M% ==y goto PROCESSKILL
  EXIT /B 1
@rem The following is based on info from here written by 'LK':
@rem https://techjourney.net/disable-or-uninstall-onedrive-completely-in-windows-10/
@rem Terminate any OneDrive process
:PROCESSKILL
  echo.
  echo Terminating OneDrive process. 
taskkill /f /im OneDrive.exe
@rem Detect if OS is 32 or 64 bit
reg Query "HKLM\Hardware\Description\System\CentralProcessor\0" | find /i "x86" > NUL && set OS=32BIT || set OS=64BIT
if %OS%==32BIT GOTO 32BIT
if %OS%==64BIT GOTO 64BIT
@rem Uninstall OneDrive app
:32BIT
  echo.
  echo This is a 32-bit operating system.
  echo Removing OneDrive setup files. 
%SystemRoot%\System32\OneDriveSetup.exe /uninstall
GOTO CLEAN
:64BIT
  echo.
  echo This is a 64-bit operating system.
  echo Removing OneDrive setup files. 
%SystemRoot%\SysWOW64\OneDriveSetup.exe /uninstall
GOTO CLEAN
@rem Clean and remove OneDrive remnants
:CLEAN
  echo.
  echo Removing remaining OneDrive folders. 
  rd "%UserProfile%\OneDrive" /Q /S
  rd "%LocalAppData%\Microsoft\OneDrive" /Q /S
  rd "%ProgramData%\Microsoft OneDrive" /Q /S
  rd "C:\OneDriveTemp" /Q /S 
  echo.
  call :colorEcho 0C "If you see 'access denied' errors here, reboot and run this batch file again."
  echo.
@rem Delete and remove OneDrive in file explorer folder tree registry key
  echo.
  echo Removing OneDrive registry keys. 
  IF EXIST "HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" REG Delete "HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" /f
  IF EXIST "HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" REG Delete "HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" /f
  REG ADD "HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" /v System.IsPinnedToNameSpaceTree /d "0" /t REG_DWORD /f 
  echo.
  echo OneDrive Uninstall and cleaning completed.
  echo.
  PAUSE
  echo So long and thanks for all the fish...
  PING -n 2 127.0.0.1>nul
  EXIT /B 1 
@rem Settings for text colour
:colorEcho
echo off
 "%~2"
findstr /v /a:%1 /R "^$" "%~2" nul
del "%~2" > nul 2>&1i 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

SecNews
SecNewshttps://www.secnews.gr
In a world without fences and walls, who need Gates and Windows

LIVE NEWS

00:02:18

Πώς να προσθέσετε το YouTube κανάλι ή το Instagram σας στο TikTok

Το TikTok, μια από τις πιο διάσημες πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων για τη δημιουργία και την ανάρτηση μίνι-βίντεο, έχει αποκτήσει μια μεγάλη βάση...

Γνώστα website σαρώνουν τους υπολογιστές των επισκεπτών τους

Πολλά γνωστά και ευρέως χρησιμοποιούμενα website χρησιμοποιούν ένα script προστασίας από απάτες, το οποίο σαρώνει τον τοπικό υπολογιστή σας για προγράμματα απομακρυσμένης...

Google Chrome: Νέο “anti-notification spam” σύστημα από τον Ιούλιο

Η Google ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να ενεργοποιήσει το νέο της "anti-notification spam" σύστημα στο Chrome, με την...

Η Amtrak επαναφέρει τους κωδικούς πρόσβασης των χρηστών μετά από παραβίαση δεδομένων

Η National Railroad Passenger Corporation (Amtrak) αποκάλυψε μια παραβίαση δεδομένων που οδήγησε στην έκθεση προσωπικών πληροφοριών ορισμένων μελών του Guest Rewards.

Οι διαμαρτυρίες στις ΗΠΑ καθυστερούν την εκδήλωση για το Android 11

Όπως ήταν προγραμματισμένο, η εκδήλωση για την παρουσίαση των χαρακτηριστικών του νέου Android 11 από την Google...

Η Cisco παραβιάστηκε μέσω εκμετάλλευσης των SaltStack servers

Η Cisco είπε σήμερα ότι ορισμένοι από τους servers υποστήριξης Cisco Virtual Internet Routing Lab Personal Edition (VIRL-PE) παραβιάστηκαν με εκμετάλλευση κρίσιμων...

Valak Malware: Κλέβει δεδομένα από Microsoft Exchange Servers

Το 2019, το Valak Malware παρατηρήθηκε για πρώτη φορά, ως malware loader. Πρόσφατα όμως, έγινε γνωστό ότι...

Συσκευή “anti-5G” που κοστίζει $ 350 είναι απλά ένα USB stick

Οι φαν των θεωριών συνωμοσίας 5G έχουν ήδη αγοράσει ένα κλειδί USB anti-5G με τιμή 350 $ που φαίνεται να είναι...

Windows 10 Pro με $13 με τον SecNews κωδικό έκπτωσης

Αποκτήστε τα Windows 10 Pro με $13 με τον SecNews κωδικό έκπτωσης: Αυτή τη περίοδο οι ώρες εργασίας από το σπίτι είναι...

Διέρρευσαν δεδομένα 47,5 εκατομμυρίων χρηστών του Truecaller

Η εφαρμογή Truecaller, βοηθά στον εντοπισμό των ανώνυμων κλήσεων και προσφέρει την επιλογή επισήμανσης των spammers.