Επισημαίνουμε ότι ενδεχομένως να  υφίστανται κι άλλες προσφορές από e-shops με αφορμή την Εβδομάδα του Ηλεκτρονικού Εμπορίου GRECA 2014, για τις οποίες δεν έχει λάβει γνώση ο σύνδεσμος και ως εκ τούτου δεν αναφέρονται στη λίστα.